Önkormányzati rendeletek

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(XI.10.) önkormányzati rendelete-A helyi adókról

Kocs Község Önkormányzatának képviselő-testületének 11/2017.(X.26.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetés helyi szabályairól

Kocs Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kocs Község Településrendezési Terve és Helyi Építési Szabályzata

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007.(II.12.) számú rendelete a kocsi gyermekek életkezdési támogatásáról

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008.(I.23.) számú rendelete a közterület-használatról

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2002.(IV.2.) számú rendelete a temetőkről és temetkezésről

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2006.(V.2.) számú rendelete a háziorvosi körzethatárokról

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(II.10) számú rendelete a hivatali helyiségeken kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 6/2013.(IV.30.) számú önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2010.(IX.22.) számú rendelete a Kocs Községi Díszpolgári Cím alapításáról

Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(II.16.) számú rendelete a „KOCS KÖZSÉGÉRT” díj alapításáról és adományozásának rendjéről

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005.(X.31.) számú rendelete az elektronikus ügyintézésről

Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(IV. 5.) önkormányzati rendelete a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013 (IX.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat saját halottá nyilvánításáról

Kocs Községi Önkormányzat képviselő-testületének 12/1995.(VIII.17.) számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és annak használatának rendjéről

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009.(XII.18.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2010.(XI.25.) számú rendelete a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13./2011.(VII.27.) számú rendelete Kocs Község rendeleteinek előkészítésben való társadalmi részvétel szabályairól

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete a helyi egyedi védeleméről

Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/1999.(X.29.) számú rendelete a község közművelődési, valamint nyilvános könyvtári feladatainak ellátásáról

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012.(VII. 25.) rendelete a játéktermek működésének helyi szabályairól

Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2000.(XII.22.) számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásról

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2012.(XII.19.) rendelete a 2013. évi élelmezési nyersanyagnormák és térítési díjak megállapításáról

Nyilvántartások – Bejelentésköteles kermi tevékenység, telephely