Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU 7)

Üdvözöljük az „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7” (ÉKDU 7) honlapján, itt tájékozódhat a beruházásról, érdekes és aktuális információkat tudhat meg.

Projektadatok

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., valamint Szomód Községi Önkormányzat, Dunaszentmiklós Községi Önkormányzat, Kocs Községi Önkormányzat, Sárisáp Községi Önkormányzat, Tardos Községi Önkormányzat, Tokod Községi Önkormányzat, és Vértestolna Községi Önkormányzat
A projekt címe: Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉKDU 7)
A szerződött támogatási összege: 1 931 957 029 Ft
Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban): 90,000000%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.02.09.
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00066

A projekt tartalmának bemutatása

A Kocs központú szennyvízelvezetési agglomeráció, önálló 2892 LE szennyvízterhelésű szennyvízelvezetésű agglomerációt alkot. A kocsi agglomeráció szennyvizeinek kezelése érdekében üzemeltetett szennyvíztisztító telep jelenlegi műszaki állapotában nem fogja tudni biztosítani a befolyó szennyvíz határérték alá történő tisztítását. A beérkező szennyvíz biológiai terhelése lényeges meghaladja a meglévő szennyvíztisztító telep kapacitását, a telep biológiailag túlterhelt.

Jelen projekt a Kocs szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztításnak és elvezetésének megoldására jött létre, hiszen a fejlesztés szükségessége és gazdaságossága indokolható, a szennyvízelvezetés és tisztítás lehetőségének megteremtése elengedhetetlen.

A fejlesztési igény meghatározása

Magyarország egyik kiemelt vízminőségi feladata a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Program megvalósítása.

A fejlesztési szükségletet a helyi, regionális, országos vagy európai uniós szintű szakpolitikai programok, tervek alapozzák meg, valamint a fejlesztés szükségszerűségét hatályos jogszabályok támasztják alá.

Gazdasági szükségszerűség

Az önkormányzatok számára a szennyvízközmű-fejlesztés elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának, a települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolja a fejlesztés szükségességét.

A település infrastruktúrájának továbbfejlesztése, ezáltal a lakosság, az intézmények és a jövőbeni beruházások, a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási igényeinek korszerű kielégítése, amelyek potenciálisan hozzájárulnak a gazdasági versenyképesség fenntartható fejlesztéséhez. A kellő infrastruktúrával ellátott településeknek nagyobb a vállalkozás betelepítő és lakosságmegtartó ereje, így jelentősen hozzájárul a település fejlődéséhez.

A projekt megvalósítása során fejlődik az infrastruktúra, amely pozitívan hat a települések gazdasági életére, növeli az egyes ingatlanok értékét, és a lakosság környezeti biztonsága is megteremtődik.

Az elérni kívánt célok meghatározása

A projekt konkrét célja Kocs településen a jelenleg biológiailag túlterhelt szennyvíztelep fejlesztése a hazai és az EU irányelvek előírásainak figyelembevételével, a szennyvízelvezetési infrastruktúra komplex kiépítése és a környezetterhelés csökkentése, továbbá az hogy a kocsi szennyvíztisztító telep folyamatosan biztosítsa a községfejlesztési elképzeléseknek eleget tevő, a telepre érkező szennyvízmennyiségek és -minőségek figyelembe vételével a hatályos, a hatóság által előírt tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó kibocsátási paramétereket.

A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

Ennek érdekében a telepen szükséges fejlesztések, az alábbiak:

 • a meglévő gépi rács cseréje, kisebb,  5 mm résméretű, rácsszemét préssel ellátott finom rácsra, a rács megkerülési lehetőségének biztosításával, rácsszemét zárt konténerben történő tárolásával
 • uszadékfogó légellátó rendszerének cseréje ill. felújítása
 • telepi átemelő felújítása, gépészeti berendezések szerelvényeinek cseréjével
 • a biológiai tisztító műtárgyból az utóülepítő kiszerelése. Ezáltal megnő a levegőztető műtárgy térfogata és lehetőség nyílik további légbevivő elemeknek medencébe történő telepítésére és a folyamatos keverés lehetőségének biztosítására
 • a légellátó rendszer berendezésének felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje, karbantartáskor a műtárgy leürítés nélküli kiemelési lehetőségével. Tartalék légfúvó előirányzása, a fúvók frekvencia váltóval történő ellátsa, oxigénszintről történő vezérlése
 • új, Dorr típusú utóülepítő létesítése a recirkulációs és fölösiszap átemelő aknával beépített szivattyúkkal, a fölösiszap mennyiségének mérésével
 • iszapsiló térfogatának felülvizsgálata, a szervesanyag terhelés növekedése következtében megnövekedett fölösiszap mennyiség figyelembe vételével. Az iszapsiló függőlegesen mozgatható dekantáló szivattyúval és beépített keverővel történő ellátása. A szivattyú rendelkezzen állvánnyal és drótkötéllel mozgatható legyen.
 • a meglévő iszapvíztelenítő berendezés és kiszolgáló helyiségeinek cseréje, új szalagszűrős víztelenítő berendezésre. A víztelenített iszap szárazanyag tartalma 18 % elvárt.
 • a meglévő vegyszertározás és -adagolás berendezéseinek cseréje (2×1,0 m3-es tartály, 1 db adagoló szivattyú)
 • az új utóülepítő műtárgyhoz kapcsolódó technológiai vezetékek megépítése, a szükséges földfeltöltés, tereprendezés kialakítására
 • a telep meglévő oszloptrafó kapacitásának felülvizsgálata, szükség esetén cseréje
 • a fejlesztéssel kapcsolatos villamos- és irányítástechnikai munkák elvégzése
 • a hálózati szennyvízátemelők irányítástechnikai rendszerének kiépítése
 • a szennyvíztelep és hálózati átemelők távjelzésének kiépítése és diszpécser központba

Galéria

Szechenyi 2022