Vincze Imre Református Általános Iskola energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1 pályázat keretében

TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00001 Kép

A kedvezményezett neve: Kocs Község Önkormányzata

  •  A projekt címe: Vincze Imre Református Általános Iskola energetikai korszerűsítése
  •  A szerződött támogatás összege: 139.834.966 Ft
  •  A támogatás mértéke: 100%
  •  A projekt tartalmának bemutatása: Kocs Község Önkormányzata TOP-3.2.1-15 azonosítószámú Felhívásra benyújtott támogatási kérelme 2017.04.12-én támogatói döntésben részesült. A kiírás célja: „Az önkormányzati tulajdonban lévő épületek energetikai felújításának megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, megyei területi szereplők részére.” Ezt a célt szem előtt tartva nyújtott be kérelmet az Önkormányzat a Vincze Imre Általános Iskola energetikai korszerűsítése címmel. Az Önkormányzat tulajdonában lévő 2898 Kocs, Szabadság tér 6. helyszínen található épület energetikai felújítására kerül sor, többek között külső hőszigeteléssel, kazáncsere és napkollektor felszerelésével. A korszerűsítés következtében közel nulla energiaigényre csökken az épület energetikai besorolása. A felújítást követően az üzemeltetés, karbantartás hatékonyabbá válik. A felújítás elvárt eredménye, az épület hőveszteségének csökkenése és az üzemeltetési energiaigény biztosítása megújuló energiaforrásból és a széndioxid kibocsátás csökkentése. A fejlesztés tervezett költségvetése 139.834.966 Ft, amely vissza nem térítendő támogatás formájában uniós forrásból biztosítva kerül az Önkormányzat rendelkezésére. A támogatási szerződés 2017.05.31. napján hatályba lépett.

A szerződésben az alább felsorolt tevékenységek megvalósítása szerepel:

– Külső hőszigetelés;

– Födém hőszigetelés;

– Fűtőberendezések cseréje;

– HMV berendezés cseréje;

– Külső nyílászárók cseréje;

– Tornacsarnok szellőztetésének kialakítása.

A tervezés során először azon időkeretek kerültek meghatározásra, melyen belül az építési munkálatok megvalósulhatnak, hiszen ezen feladatok elvégzésének összhangban kell lenniük az iskola oktatási tevékenységével. A projekt teljes futamideje tervezetten 16 hónap, mely 2017.06.20-től 2018.10.31-ig tart. A fejlesztés 100 %-os pályázati támogatás felhasználásával kerül kivitelezésre. Önkormányzatunk elkötelezett a projekt megvalósítása és fenntartása mellett.

Bővebb információ

  •  A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31.
  •  A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00001