Aktualitások

Adófizetési kötelezettségek ellenőrzése

  • date
  • 2016-02-03

Tisztelt Lakosság!

 

Kocs Községi Önkormányzat igazgatási területén lévő ingatlanokhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettségek ellenőrzését tervezzük a 2016-os év első félévében.

Több esetben megállapítottuk, hogy

  • az adónyilvántartásban elhunyt adózó nevén szerepel az ingatlan, az örökösök nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek;
  • az adásvételt sem a régi, sem az új tulajdonos nem jelentette be.

A bejelentési kötelezettséget az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény  32. § (2) bekezdése írja elő. Az ingatlantulajdonosok a bejelentési kötelezettségüknek 2016. január 15-ig tehettek eleget. Az a személy, aki ezt elmulasztotta mulasztási bírsággal sújtható.

A mulasztási bírság előírásának feltételeiről az Art. 172.§-a rendelkezik, melynek (1) bekezdése szerint:

„A (2) bekezdésben foglalt eltéréssel a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha

  1. a) a bejelentési (bejelentkezési, változás-bejelentési), adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti,
  2. b) a bevallási, vagyonszerzési illetékkel kapcsolatos bejelentési (a továbbiakban együtt: bevallási) kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki (bevallási késedelem),
  3. c) bejelentési (bejelentkezési, változás-bejelentési), adatszolgáltatási, pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségét, továbbá bevallási kötelezettségét nem teljesíti.

Felhívom a Tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy bevallási/bejelentési kötelezettségüknek szíveskedjenek önként eleget tenni!

Bevallási/bejelentési kötelezettségük megtételére az önkormányzati adóhatóság lehetőséget biztosít 2016. március 31-ig.

Amennyiben a megadott határidőig bevallási/bejelentési kötelezettségüknek önként nem tesznek eleget, és a mulasztást 2016. március 31. napja után az önkormányzati adóhatóság állapítja meg, mulasztási bírság kiszabására kerül sor.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!

 

Molnár Erzsébet

jegyző