Aktualitások

Bírósági ülnökválasztás

  • date
  • 2015-03-26

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében, törvény által meghatározott ügyekben és módon, nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.

A 2011. esztendőben megválasztott bírósági ülnökök megbízatása legkésőbb 2015. május 30. napjával jár le. Tekintettel arra, hogy az ülnökök megbízatása 4 évre szól, így a Köztársasági Elnök úr az idei ülnökválasztás időpontját 2015. március 7. és április 30. napja közötti időtartamra tűzte ki.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

A törvény 212. § alapján ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat.

A törvény 215. § (1) bekezdése szerint a járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetve a települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke értesített arról, hogy a Tatai Járásbírósághoz összesen 12 ülnök (8 ülnök és 4 pedagógus ülnök) megválasztására van lehetőség, akiket Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az áprilisi ülésén választ meg.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 213. §-ban foglaltak figyelembevételével az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

Kérjük, jelölés esetén a Bírósági ülnökké jelölés”, és a „Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról”című nyomtatványokat 2015.április 08-ig a Polgármesteri Hivatalhoz szíveskedjenek eljuttatni.

Tájékoztató az ülnökök jogairól, kötelezettségeiről

Elfogadó nyilatkozat

Jelölésre nyomtatvány

Szechenyi 2022