Aktualitások

Bűnmegelőzési hírlevél – február

 • date
 • 2016-02-05

Bővültek az áldozatok jogai

Az áldozatok jogait lefektető 2012/29/EU irányelv alapján az egész Európai Unióban, így  Magyarországon is törvényi szinten kell garantálni az áldozatok védelmét.  2015. november 1-től lépett hatályba a 2015. évi CLI. törvény, mely jelentős módosításokat vezetett be e téren.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény a következő fontos dolgokban változott:

-   Elhunyt sértett helyébe léphet más, aki gyakorolja a sértetti jogokat

-   Pártfogó ügyvédet kaphat az a sértett, aki jogosult jogi segítségnyújtásra

-   A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság törekszik arra, hogy a büntetőeljárásban részt vevő személyekkel történő írásbeli és szóbeli kommunikáció során egyszerű és közérthető módon fogalmazzon

-  Gondoskodni kell arról, hogy a sértett és a terhelt szükségtelenül ne találkozzon egymással

- A sértett kérheti, hogy a fogva tartott gyanúsított szabadlábra helyezéséről értesítsék

- A sértett támogatása érdekében a egy általa megjelölt nagykorú személy jelen lehet a meghallgatásán és egyéb nyomozási cselekményeken

 – 14 év alatti sértetteket a különleges meghallgató szobában kell meghallgatni, erről felvételt készíteni, hogy a büntetőeljárás további szakaszaiban már ne kelljen ismét elmondania az őt ért sérelmeket, hanem a felvétel áll rendelkezésre.

- Különleges bánásmódot igénylő sértett fogalmának bevezetése

Ki minősül különleges bánásmódot igénylő sértettnek?

A rendőrség a feljelentés megtételekor vagy legkésőbb az első tanúkihallgatáskor egy kérdőív segítségével felméri, hogy különleges bánásmódra jogosult-e a sértett.

Ha a sértett

 • A 18. életévét be nem töltötte be
 • fogyatékossággal él
 • már volt bűncselekmény áldozata korábban
 • emberkereskedelem, kényszermunka áldozata
 • gyűlöletbűncselekmény áldozata
 • szervezett bűnözés áldozata
 • hozzátartozók közötti erőszak áldozata
 • szexuális bűncselekmény áldozata
 • gyermekbántalmazás, gyermek érdekeit sértő bűncselekmény áldozata
 • terrorcselekmény áldozata

a büntetőeljárás során különleges bánásmódra jogosult.

 

Milyen jogok illetik meg a különleges bánásmódot igénylő sértettet?

 

Az előzőekben felsoroltakon kívül

 

 1. a sértett tanúkénti meghallgatását akkor is rögzíthetik felvételen, ha 14 évesnél idősebb, hogy ne legyen szükség több megterhelő és másodlagos áldozattá válást okozó meghallgatásra
 2. Lehetőség lesz a bírósági szakban arra, hogy a sértettet videóláncon keresztül hallgassák meg, ne kelljen a gyanúsítottal találkoznia
 3. szexuális bűncselekmények esetén a sértettet vele azonos nemű személy hallgatja ki (hacsak ez valamiért nem megoldható)

 

 

Hol kaphat tájékoztatást az áldozat a jogairól?

 

 1. A KEM Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Áldozatsegítő Osztálya végzi az áldozatsegítő feladatokat, rgyéb más mellett az is a feladatuk, hogy információkat adjanak az áldozatoknak őket a34/ 512-790 telefonszámon lehet elérni és egész nap elérhető az áldozatsegítő országos zöld szám: 06/80-225-225.
 2. Minden rendőrkapitányság ügyfélvárójában megtalálható a képen látható tájékoztató fal, ahol megtalálható az Áldozatsegítő Osztály, a kapitányság áldozatvédelmi referense és a hozzátartozók közötti erőszak áldozataival foglalkozó intézmények és civil szervezetek elérhetősége.

 

 

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság                                                                               

Bűnügyi Osztály

Bűnmegelőzési Alosztály