Aktualitások

KRESZ-tudást felfrissítő képzés

  • date
  • 2015-03-16

Az NFM – a közlekedéssel és ezen belül a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos állami feladataira tekintettel – megbízta az NKH-t, hogy a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében valósítsa meg a fenti tanuloknak.hu és kreszfelfrissito.hu programot.

Az NKH által előkészített, 2015. március 1-jétől június 15-ig tartó Közlekedésbiztonsági program – összhangban a törvényi felhatalmazásokkal, továbbá a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelettel és a 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelettel – elsődleges célja, hogy a legkorszerűbb technológiák (pl.e-learning) segítségével járuljon hozzá a NAT-ban és az EU-ajánlásokban meghatározott, közlekedésbiztonsággal és közlekedéssel kapcsolatos kompetenciák minél fiatalabb korban történő, készségszintű kialakításához és ezáltal a közúti közlekedési balesetek minél nagyobb mértékű csökkentéséhez.

A tanuloknak.hu programban évfolyamonként külön-külön tananyagot biztosítunk a tanulók részére, illetve módszertani útmutatóval kiegészítve a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok számára.

Az idei évben a közlekedésbiztonsági képzéseket kiszélesítve, a kreszfelfrissito.hu program keretében a felnőttek – „A”, „B”, „C”, „D” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezők, valamint kerékpárral közlekedők – részére is biztosítunk ismeretfelújító képzéseket. A Közlekedésbiztonsági program részeként összeállított, KRESZ-tudást felfrissítő képzés célja, hogy felhívja a figyelmet az elmúlt években bekövetkezett legfontosabb jogszabályi változásokra, ezzel segítséget nyújtva a járművezetőknek, hogy tudásukat rendszerezzék, szabályismeretük és közlekedési moráljuk fejlődjön.

Cél továbbá, hogy a közlekedésben rejlő balesetveszélyes helyzetek felismerése javuljon, a szabályokat betartó és környezettudatos attitűd fejlődjön, amelynek eredményeképpen a szabálysértések és balesetek száma országos szinten csökkenthető.

A program során a vállalatok vezetői számára vonzó lehet az ingyenes képzés lehetősége, amelynek segítségével a vállalat dolgozói felmérhetik és fejleszthetik meglévő tudásukat, ezáltal a céges gépjárművekkel végzett munka során csökkenhet a balesetek bekövetkezésének kockázata. Mindemellett a cégvezetés számára a képzés pozitív hozadéka lehet a gépjárművek állagának megóvása, amely éves szinten jelentős megtakarítást eredményezhet a cég költségvetésében.

A cél megvalósítása érdekében kérjük, nyújtson széles körű tájékoztatást az Önkormányzata körzetébe tartozó köznevelési intézmények igazgatói, a vállalatok, cégek vezetői körében, és biztassa őket arra, hogy csatlakozzanak a tanuloknak.hu és kreszfelfrissito.hu programokhoz.

Az ingyenes képzésben mindenki részt vehet:

- köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok

- köznevelési intézményben tanuló diákok

- a vezetői engedéllyel („A”, „B”, „C”, „D” kategória) már rendelkező bármely személy,

- a vezetői engedéllyel nem rendelkező – elsősorban kerékpáros – felnőttek.

Az előzetes regisztrációhoz kötött ingyenes képzés 2015. március 1-jétől június 15-éig érhető el.

Jelentkezni a www.tanuloknak.hu és a www.kreszfelfrissito.hu weboldalakon lehet.

A programban részt vevő iskolák és cégek eredményei a weboldalakon nyomon követhetőek.

A széles körű tájékoztatás sikerességének érdekében a www.tanuloknak.hu és www.kreszfelfrissito.hu oldalon megtalálható és letölthető minden, a programmal kapcsolatos információ.

Szechenyi 2022