Aktualitások

Párlat magánfőzés és desztilláló berendezés bejelentése

  • date
  • 2015-01-15

Párlat magánfőzés és Desztilláló berendezés bejelentése

A magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. (BEJELENTŐ LAP)

Kocsi Polgármesteri Hivatal

Adócsoport

Cím: 2898 Kocs, Komáromi u.5.

Telefon: +34/471-243

Adócsoport e-mail: velone@kocs.hu

Ügyintézés ideje: Hétfő; Szerda: 7.30-16.00;  Péntek: 7.30-13:30

2015-től a magánfőzésre vonatkozó kedvezményes szabályokat csak gyümölcstermelő magánszemélyek alkalmazhatják, ezért az adóbevallásban nyilatkozni kell arról is, hogy a magánfőző rendelkezik gyümölcstermő területtel.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 63.§ (1) bekezdés 12. pontja alapján a magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, akisaját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

A magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. (BEVALLÁS)

A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző előállít párlatot, 1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. Az átalánydíjat a magánfőző fizet meg.

Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőző párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Az önkormányzati adóhatóság értesíti a desztillálóberendezés bejelentéséről, valamint a magánfőző adóbevallásáról a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett – más – önkormányzati adóhatóságokat. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére.

A magánfőzés (átalányadózás) szabálymódosításából következően 2015-től megszűnik az a jogszabály által biztosított lehetőség, hogy a magánfőző 50 litert meghaladóan eladásra is előállíthasson párlatot a főzést megelőző bejelentés és normál jövedéki adómérték szerinti adófizetés mellett.

Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.Értékesítéskor, vagy ha a magánfőző az általa előállított magánfőző párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, akkor az illetékes önkormányzati adóhatósághoz benyújtott bejelentkezés alapján, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.

A nyomtatványok letölthetőek a Közérdekű adatok menü, nyomtatványok linken!

Szechenyi 2022