Aktualitások

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés

  • date
  • 2015-04-17

Tisztelt Címzett!

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés 6 éves tervezési ciklusainak megfelelően 2015. év végéig szükséges elvégeznie a vízügyi ágazatnak a 2010-ben elfogadott első vízgyűjtő­gazdálkodási tervek felülvizsgálatát, melyek előkészítése során, 2014. novemberében készültek el a Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések című dokumentumok (röviden: JVK-k). Ahogy az a címükben is szerepel, ezek az anyagok tartalmazzák a vízgyűjtők általános bemutatása mellett azon problémákat, melyek a felszíni és felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi állapotára valamilyen módon hatással vannak és mértékükből adódóan valóban fontosnak, jelentősnek tekinthetők.

Mivel a hazai vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi alapját a 4 db részvízgyűjtő és a 42 db tervezési alegység képezi, a JVK-k is ezen területekre vonatkozóan kerültek elkészítésre. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 6 alegység dokumentumainak elkészítésében érintett, ezek:

  • 1-1 Szigetköz
  • 1-2 Rábca és Fertő tó
  • 1-4 Marcal
  • 1-5 Cuha (Bakony-ér) és Concó
  • l-6Altal-ér
  • 1-7 Gerecse és Duna Gönyű-Szob között víztest

Az 1-3 Rába alegység tervének elkészítése a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság feladata, Igazgatóságunk itt közreműködő szerepet tölt be. A részvízgyűjtő szintű tervek esetében Igazgatóságunk a Duna részvízgyűjtő szintű tervezés összefogója.

Az összeállított dokumentumok vitaanyagok, melyek 6 hónapon keresztül, bármely érintett, vagy érdeklődő részéről véleményezhetők. Észrevételeiket 2015. május 30-ig küldhetik meg a felsorolt alegységek, valamint a Duna részvízgyűjtő tekintetében az Észak­dunántúli Vízügyi Igazgatóság

vgt2@eduvizig.hu email-címére, vagy 9002 Győr, Pf.: 101. postacímére.

A Rába tervezési alegység területére vonatkozóan a vélemények a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

vgt2@,nyuduvizig.hu email-címére, vagy 9701 Szombathely, Pf.: 52. postacímére küldhetők.

A Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések fent hivatkozott dokumentumai megtalálhatók az Országos Vízügyi Főigazgatóság (www.ovf.hu) honlapján a Vízkészlet-gazdálkodás/ Jelentős Vízgazdálkodási Kérdéseink menüben, illetve a www.vizeink.hu honlapon is.

Kérem, hogy a társadalom minél szélesebb körben való bevonása érdekében a település honlapján szíveskedjenek felhívni a figyelmet a véleményezés lehetőségére.

A víz mindannyiunk ügye!

Győr, 2014. december 17.