1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, feladatai

1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése.

 

Kocs Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

POLGÁRMESTER

JEGYZŐ

titkár
szociális és igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető
pénzügyi ügyintézők
adóügyi ügyintéző
műszaki ügyintéző

 Polgármesteri kabinet feladatai:

titkársági feladatok, főépítészi feladatok, nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kapcsolatok, sport és ifjúsági feladatok, kommunikációs feladatok

Jegyző kabinet feladatai:

személyügyi feladatok, belső ellenőrzési feladatok, adatvédelmi – adatkezelési feladatok, minőségügyi feladatok, közalapítványokkal kapcsolatos feladatok, e-igazgatás, elektronikus ügyintézés, elektronikus érkeztetéssel kapcsolatos feladatok, informatikai feladatok koordinálása, iratkezelési feladatok, választásokkal – népszámlálással kapcsolatos feladatok, gondnoksági feladatok

A Kocsi Polgármesteri Hivatal ügyintézőinek feladatai

Pénzügyi ügyintéző

Gombik László

Gondoskodik a pénzügyi és számviteli feladatok ellátásáról az önkormányzat a hivatal és az intézmények tekintetében. Feladatai: költségvetési előirányzatok módosítása, a beszámolási kötelezettség teljesítése, állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások végzése, statisztikai adatszolgáltatások teljesítése, valamint a pénzügyi és könyvelési feladatok ellátása, analitikus nyilvántartások vezetése.

 

Adóügyi ügyintéző:
Gombik László

Feladatai: Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartását, kezelését és elszámolását látja el. Az önkormányzati adóhatóság feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét valamely törvény írja elő, az adót, adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést megállapítja, az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtja, az adókötelezettségek teljesítését ellenőrzi, az adó visszaigénylését, visszatérítését kiutalja, és vezeti az adózók adószámláját.

Pénzügyi ügyintéző:

Kretler Zoltánné

Feladatai: az önkormányzat, a hivatal és az intézmények tekintetében pénzkezelési, pénzellátási és könyvelési feladatok ellátása, kimenő számlák elkészítése, analitikus nyilvántartások vezetése, a foglalkoztatottakkal kapcsolatos illetményszámfejtési feladatok elvégzése.

Szociális és igazgatási ügyintéző:
Karsai Anita

Kereskedelmi és ipari igazgatási feladatok, bejelentési és engedélyezési eljárások lefolytatásával összefüggő feladat-és hatáskörök. Címnyilvántartási ügyek, személyi adat-és lakcímnyilvántartás. Választással kapcsolatos feladatok ellátása. Az önkormányzat rendeletében meghatározott települési támogatások, továbbá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény hatósági döntéseinek előkészítése, az ügyekbe tartozó ellátásokról általános ügyfél-tájékoztató és ügyfélfogadási tevékenység. A feladatkörhöz kapcsolódó statisztikák, jelentések elkészítése. Szociális bizottsági döntések előkészítése, végrehajtása, jegyzőkönyv elkészítése.

Műszaki és gazdálkodási ügyintéző

Szabó Krisztina

Községgazdálkodással kapcsolatos tevékenységek végzése. Beszerzések lebonyolítása. Rendezvények előkészítése. Közbiztonsági referensi, katasztrófavédelmi feladatok ellátása.

Anyakönyvvezető:
Molnár Erzsébet

Anyakönyvi okiratok kiállítása, születés, halálozás anyakönyvezése, születési és házassági név megváltoztatása, hazai anyakönyvezés, házasságkötési szándék bejelentése, házasságkötés.

Titkár

Eszlári Józsefné

Általános igazgatási feladatok ellátása, iktatás, irattárazás. Hagyatéki ügyek.

Szechenyi 2022