Egyéb Fejlesztések

Szabadság utca víz -és csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója

Az ÉDV Zrt. által finanszírozott felújítás keretein belül a Szabadság utca alsó szakaszán (Komáromi út és az Erkel F. utca közötti szakasz) cserére kerültek a vízvezetékek, a páros oldalon burkolt, míg a másik oldalon földárok került kialakításra, illetve a meglévő árkok takarítása is a projekt része volt. A munkálatok befejező szakaszában az aszfaltréteg cseréjére is sor került.

Természeti és kulturális kincsek Kocson

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt pályázat segítségével megújult a református temető környezete. A tereprendezés után a füvesített terület közepén térköves pihenőhely került kialakításra padokkal és kerékpár tárolóval. A zöldterület körül 17 darab hársfa tart árnyékot a pihenni vágyókra. A pályázat részeként a település üdvözlő táblái is új arculatot kaptak.

Napelemes rendszerek telepítése

A KEOP-4.10.0/A/12 jelű pályázaton elnyert összegből az általános iskola és a Faluház épületén összesen 242 db napelem panel került elhelyezésre. Az iskola esetében 40, míg a Faluház esetén 20 kW teljesítményű rendszer  biztosítja a villamosenergia termelést.

“Szebb legyen otthonunk Kocs”

2012.11.30. napján benyújtott pályázatunk kedvező elbírálást kapott az MVH részéről.

A pályázati forrásból megvalósított projekt tartalma:

- Horgásztó környezetének felújítása
– Szabadság téri sétány felújítása
– Szabadság téri terméskő támfal helyreállítása
Kis utcai kút helyreállítása és pihenőhely kialakítása

Elnyert támogatás: 15.998.570 Ft

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése
Kocs, Kossuth L. u. 7.

Az MVH-hoz IKSZT kialakítása és működtetése jogcímre 2009.10.15.-én beadott pályázatunk támogatást nyert. A kivitelezés az ingatlan műemléki védettsége miatt jelentősen kitolódott, így csak 2013-ban kezdődhettek el a munkálatok.

Elnyert támogatás: nettó 48.150.441 Ft
Ebből építésre fordítható: 42.106.841 Ft

A fennmaradó összeg működési költségek fedezésére fordítható.

Téglaboltozott híd felújítása

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be az EMVA alapból a Leader keretében ,a “Vércse kincse” értékek megőrzése és bemutatása célterületre.

Elnyert támogatás: nettó 3.391.761 Ft

A fenti összegből megvalósul a meder kotrása, a téglaboltozat és mellvédek javítása, terméskőburkolás, és a híd megközelítéséhez lépcső építése, zöldterület rendezés, füvesítés, 9 db fa ültetése.

A beruházás átadása 2012. augusztus 31.

A kiviteli munkákat a Bazalt Kft. végzi.

mvhlogo

“Műemlék épületek gyalogos megközelítése”

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás

Bruttó összköltség: 19.868.849 Ft
Támogatás összege: 15.895.079 Ft
Saját erő: 3.973.770 Ft

Kivitelező: Bazalt Kft.

Kivitelezés kezdete: 2011.07.18
Befejezés: 2011.09.02.

 

 

logo

Kocs Község Önkormányzata
2010. évben pályázaton nyert támogatási összegek
felhasználásával az alábbi beruházásokat valósítja meg

“IKT eszközfejlesztés a kocsi általános iskolában”
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0637

A nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez, a 2007.12.18-án meghirdetett “A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” címu TIOP-1.1.1/07/01 kódszámú pályázati kiírásra beérkezett “IKT eszközfejlesztés a kocsi általános iskolában” címu, TIOP 1.1.1-07/1-2008-0637 azonosítószámú pályázatot, az Oktatási és Kultúrális Minisztérium Támogatáskezelo Igazgatósága elbírálás után támogatásra alkalmasnak minosítette.

Támogatás összege: 8.811.425 Ft
Projekt tartalma:

5 db tantermi csomag, ami tartalmazza a digitális táblát és az üzemeltetéséhez szükséges eszközöket, szoftvereket, valamint további számítógépeket és a sajátos nevelési igényu gyermekek számára is használható számítástechnikai eszközöket.

A tantermi csomagok pontos tartalmát itt tekintheti meg!

Szállító: Albacomp Számítástechnikai Zrt.
Várható befejezés: 2010. november 30.

Napközi otthonos óvoda akadálymentesítése
KDOP-5.3.2-09-2009-0010

Támogatás összege: 11.873.898 Ft
Projekt tartalma:

2db bejárat akadálymentesítése
1 db mozgáskorlátozott parkoló kialakítása
3 gyermek és egy felnott mosdó helyiség átalakítása az akadálymentes használhatóság érdekében
belso közlekedo folyosó padló burkolat cseréje

Kivitelezés kezdete: 2010. április 01.
Befejezés: 2010.augusztus 26.

 

 

 

Az óvoda épületében “Bölcsőde kialakítása”

Támogatás összege: 5.867.652 Ft

A meglévo épületben a jelenleg használaton kívüli helyiségekbol 83 m2 alapterülettel került kialakításra.
A bölcsodei gyermekek által használt helyiségek:

gyermeköltözo, fürdoszoba-pelenkázó, gyermekszoba, betegelkülöníto
az udvaron külön elkerített játszótérrel

A fejlesztés ütemezése:

kezdés: 2010.04.01.
befejezés: 2010.10.31.

 

 

 

Kocs, Dózsa Gy. utca útfelújítása
TEUT

Támogatás összege: 7 321 019,-Ft
Saját forrás: 7 321 019,-Ft
Projekt kezdete: 2009.09.01.
Projekt befejezése: 2009.11.30.

“Egészségház kialakítása Kocson”

KDOP-5.2.1/A-2008-0034
Támogatás összege: 21.498.695

Projekt tartalma

Épület felújítása:
– tetocsere
– hoszigetelés
– nyílászárók cseréje
– háziorvosi rendelo kialakítás
– védonoi rendelo és váró kialakítás
– parkoló építése
– mozgáskorlátozott feljáró építése
– eszközbeszerzés

Kocs, Faluközpont zöldövezet feljítása
KD-TRFC-077-2008-A

Elnyert támogatás: 2 433 000,-Ft
Saját forrás: 507 000,-Ft
Projekt kezdési ideje: 2008. december
Befejezés: 2008. július

A projekt során 204 db cserje, 16 db utcabútor, valamint 9 db fa került kihelyezésre.

A Kis utca felújítása az Új Magyarország Fejlesztési Terv program keretében.

A felújítás projekt azonosító száma: KDOP-4.2.1/B-2007-0031
Az elnyert pályázaton 31.880.000-Ft támogatást nyert önkormányzatunk.

A felújítás projekt tartalma:

– kétirányú forgalmi út szélességének
megfelelõ útszélesítés
– útcsatlakozások felújítása korszerüsítése
– parkolóhelyek építése
– járda korszerüsítése
– csapadékvíz elvezetés felújítása
– zöldfelületek felújítása

 

 

 

A megvalósítás időtartama: 2008. április hó 29 és 2008. június hó 26. közötti idoszak.

A Kis utca felújítása az ütemezésnek megfeleloen 2008. június hó 26-án elkészült. A muszaki ellenor az átadás-átvételi eljárást 2008. július hó 07-re kituzte.

 

 

 

Az átadás-átvételi eljárás során megállapításra került, hogy a jóváhagyott engedélyezési tervnek megfeleloen valósult meg a beruházás.
Az ünnepélyes átadásra a 10. alkalommal megrendezésre került Kocsitoló-verseny rendezvény keretein belül került sor.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság a megvalósult közlekedési létesítmények forgalomba helyezési engedélyét 2008. november 18.-án megadta.

Szechenyi 2022