Rendeletek

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(I.29.) önkormányzati rendelete – A Kocsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről 

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024.(II.15.) önkormányzati rendelete – Kocs Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023.(XI.24.) önkormányzati rendelete – A közterületek tisztán tartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásáról

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelete – Az intézményi térítési díjakról

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022.(XI.28.) önkormányzati rendelete – A közterület-használatról

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022.(XI.28.) önkormányzati rendelete – A helyi adókról 

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete – A személyes gondolkodást nyújtó bölcsődei ellátás igénybevételéről

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelete –  Az önkormányzat közművelődési feladatairól 

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(VIII.4.) önkormányzati rendelete – A szociális étkeztetési díjakról 

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022.(VI.10.) önkormányzati rendelete – 3/2022.(VI.10) önkormányzati rendelete Kocs Község Helyi Építési Szabályzatáról

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(X.22.) önkormányzati rendelete – Az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagok tiszteletdíjáról

Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019.(X.22.) önkormányzati rendelete – Kocs Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019.(VIII.29.) önkormányzati rendelete – A bölcsődei étkeztetésért és gondozásért fizetendő díjakról 

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019.(VIII.29.) önkormányzati rendelete – A településkép védelméről

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(V.17.) önkormányzati rendelete – A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól 

Kocs Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2017.(X.26.) önkormányzati rendelete – Az avar és kerti hulladék égetés helyi szabályairól 

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete – A közszolgálati tisztviselők munkaszüneti napjáról 

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelete – Az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete – Az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(I.22.) önkormányzati rendelete – A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelete – A Közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(X.29.) önkormányzati rendelete – A háztartási szennyvíz begyűjtéséről 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(X.29.) önkormányzati rendelete – Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről 

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete – A helyi egyedi védelméről

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete – Az Önkormányzat saját halottá nyilvánításáról 

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2012.(VII.25.) önkormányzati rendelete – A játéktermek működésének helyi szabályairól 

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(IV.24.) önkormányzati rendelete – Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól 

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.(IV.05.) önkormányzati rendelete – A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásról 

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011.(VII.27.) önkormányzati rendelet – Kocs Község rendeleteinek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól 

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010.(IX.15.) önkormányzati rendelete – Kocs Községi Díszpolgári Cím alapításáról

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009.(XII.18.) számú rendelete – Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről 

Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007.(II.12.) önkormányzati rendelete – A kocsi gyermekek életkezdési támogatásáról 2007.(II.12.) a kocsi gyermekek életkezdési támogatásáról

Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(II.16.) számú rendelete a “KOCS KÖZSÉGÉRT” díj alapításáról és adományozásának rendjéről

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1995.(VIII.17.) önkormányzati rendelete – A helyi címer és zászló alapításáról és annak használatának rendjéről

 

Szechenyi 2022