Községi Faluház

Községi Faluház

Kocs község Faluházát (művelődési ház) ünnepélyes keretek között

1994. szeptember 16-án adták át a község lakóinak.

Közművelődésre alkalmas helyiségek:

színházterem

klubszoba

előadóterem

galéria

aula

A Faluház feladata:

Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző foglalkozások, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása a legfontosabb feladat.

A Faluházban a település minden lakójának, korosztályának szervezünk programokat intézményi kereteken belül és kívül.

A kultúraközvetítői feladatokat egy fő művelődésszervező látja el.

A Faluházban működő szakkörök, klubok:

Nyugdíjas Klub

Nyugdíjas dalkör

Hímző szakkör

Egészségmegőrző és torna klub

Asztalitenisz klub

Felnőtt jóga klub

Gyermek Jóga klub

Mazsorett klub

Baba-Mama klub

Kertészkör

Kertbarát Kör

Kocsi Kórus

Táncolj örömmel

helyi néptánc csoportok próbáinak is helyet ad a ház

Kiemelt programok:

Magyar Kultúra Napja

Farsang

Községi Borverseny

Nőnap

Költészet Napja

Húsvét

Föld Napja

Madarak Fák Napja

Gyermek Nap

Kocsitoló Fesztivál

Szüreti programok

Márton nap

Adventi programok

Falukarácsony

———————————————-

A népi kultúra ápolása fontos feladat, melyet hagyományosan az ünnepkörökhöz kapcsolódó kézműves és népi játszóházak szervezésével népszerűsítünk, (pl farsang, húsvét, Márton nap).

Zenés-irodalmi műsorokat, rendhagyó irodalom órákat is szervezünk minden évben több alkalommal, a Községi Könyvtárral közösen.

 

Mozgalom az egészségért-EFOP-1.8.6-17-2021-00020

Szechenyi 2022