Aktualitások

BURSA

  • date
  • 2016-10-25

FELHÍVÁS

Kocs Község Önkormányzata az Emberi erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára 2016/2017.tanév második és a 2017/2018.tanév első félévére vonatkozóan.

A részletes pályázati tájékoztató a www.kocs.hu, valamint a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica8/ honlapokon található.

A pályázó:

  • Kocs Község illetékességi területén lakóhellyel rendelkezik
  • felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója
  • hátrányos szociális helyzetű.

A pályázathoz mellékelni kell:

  • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony igazolás 2016/2017. tanév első félévéről
  • igazolást a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
  • a szociális rászorultságról szóló dokumentumokat.

A pályázatot elektronikusan, a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (httsp://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx) kell benyújtani, melyhez regisztráció szükséges, majd a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzatánál is le kell adni.

A pályázat benyújtási határideje 2016. november 08.

 

Molnár Erzsébet

jegyző

Szechenyi 2022